UTRZYMANIE RUCHU

BIOERG Utrzymanie Ruchu

BIOERG w zakresie swojej działalności oferuje całodobowe techniczne utrzymanie ruchu w instalacjach przemysłowych:

  • realizacja działań konserwacyjno-remontowych,
  • nadzór i utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń, instalacji i rurociągów,
  • przeglądy i naprawy,
  • monitorowanie warunków pracy maszyn i urządzeń,
  • naprawy lub wymiany uszkodzonych podzespołów,
  • wykrywanie i usuwanie usterek maszyn.


BIOERG TO:

UTRZYMANIE
RUCHU

NAPRAWA I
SERWIS MASZYN

WYKONANIE
APARATURY

REMONTY
INSTALACJI

REMONTY
INSTALACJI


PARTNERZY